Sprogredskaber

På nettet

http://beta.visl.sdu.dk/lingvohelpilo/ er en side som kan kontrollere din grammatik på esperanto.

http://visl.sdu.dk/visl/eo er en side med nogle sproganalyserings værktøjer.

http://tekstaro.com er en side med en esperanto-korpus-søgemaskine, det vil sige en stor database med esperantosætninger, så det er muligt at se hvordan et bestemt udtryk kan bruges i forskellige sætningssammenhænge.

http://gramtrans.com/deepdict/ er en kontekstordbog hvor man på dansk, engelsk, esperanto, fransk, tysk, italiensk, norske, Portugisisk, spansk og svensk kan søge på et ord for at få vist hvilke ord det kan bruges sammen med.

http://corp.hum.sdu.dk/cqp.eo.html er en side med en esperanto-korpus-søgemaskine, det vil sige en stor database med esperantosætninger, så det er muligt at se hvordan et bestemt udtryk kan bruges i forskellige sætningssammenhænge.

http://bertilow.com/pmeg/ er en fuldstændig håndbog over esperantos grammatik på esperanto.

OpenOffice/LibreOffice og Word

http://bertilow.com/komputo/openoffice.html er en side hvor der findes makroer til at konvertere tekster i OpenOffice/LibreOffice i mellem de forskellige måder at notere de specielle esperanto-tegn “ĉ cx ch” osv.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *